Ouderbijdrage

 

Voor alle kinderen is de ouderbijdrage op Samenspel vastgesteld op €50

U kunt de ouderbijdrage betalen via:

  • Pinbetaling bij de directie
  • Het laten scannen van de stadspas van uw kind
  • Via bankbetaling met vermelding van de naam en de groep van uw kind. NL44RABO0330788566
  • Contant bij de administratie op beide locaties

De begroting wordt aan de ouders gestuurd via Social Schools en gepubliceerd op onze nieuwspagina.

Laatste nieuws

Inspectierapport
Inspectierapport
01/11/2019
In maart 2019 is Samenspel door de inspectie bezoc..
 
Oudertevredenheidspeiling 2018-2019
Oudertevredenheidspeiling 2018-2019
13/03/2019
Ook dit jaar hebben de ouders van Samenspel o..