Schoolgids en schoolplan Samenspel

 

De schoolgids van Samenspel is met ingang van dit schooljaar te downloaden op de site van 'Scholen op de kaart

www.scholenopdekaart.nl  Samenspel 1 en/of Samenspel 2 Amsterdam


Schoolontwikkelingplan
In het schoolontwikkelingsplan, kortweg het schoolplan, omschrijven wij de ontwikkelingen, waar wij de komende jaren mee aan de slag gaan. Hieronder kunt u het plan downloaden.

http://www.bssamenspel.nl/upload/media/samenspel/1.%20Schoolontwikkelingsplan%20Samenspel%20%202019-2023%20definitief.pdf

schoolondersteuningsprofiel
In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een eigen schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan alle leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.

Het schoolondersteuningsprofiel is met ingang van dit schooljaar te downloaden op de site van 'Scholen op de kaart' www.scholenopdekaart.nl 


Komende activiteiten